Konfiguracja


Konfiguracja

W konfiguracji lokalnej programu, można uaktywnić ochronę hasłem, sprawdzić statystyki ruchu sieciowego, ustawić WiFi, sprawdzić wersję programu oraz przeczytać plik pomocy.

Ochrona hasłem

W konfiguracji lokalnej programu można kliknąć Aktywuj hasło, aby wejść w ustawienia hasła i aktywować hasło chroniące przed nieuprawnionym dostępem do programu.
Kliknij Zmień hasło i wprowadź odpowiednie informacje, aby zmienić hasło.
Aby wyłączyć ochronę hasłem należy kliknąć Wyłącz hasło i wpisać hasło, aby zatwierdzić zmianę ustawień.

Statystyka ruchu sieciowego

Można sprawdzić ilość danych pobranych przy podglądzie i odtwarzaniu zdalnym urządzeń.

Kroki:
 1. W konfiguracji lokalnej programu, kliknij Statystyka ruchu, aby wejść w panel statystyk. Lista dostępnych danych.
  • Sieć telefonii komórkowej: Odnosi się do danych odebranych przez sieci komórkowe.
  • Wi-Fi: Odnosi się do danych odebranych przez sieci WiFi.
  • Bieżący dzień: Dane odebrane w dniu dzisiejszym.
  • Bieżący miesiąc: Dane odebrane w bieżącym miesiącu.
  • Historia: Dane odebrane od czasu zainstalowania programu.
 2. (Opcja) Można kliknąć Wyczyść wszystko, aby wyzerować statystyki.

Ustawienia Wi-Fi

Program umożliwia wygenerowanie kodu QR dla sieci WiFi. Kamere sieciowa może zeskanować kod QR aby połączyć się do tej sieci.

Kroki:
 1. W konfiguracji lokalnej programu, kliknij Ustawienia Wi-Fi , aby wejść w panel ustawień Wi-Fi.
 2. Wpisz nazwę sieci Wi-Fi (SSID) oraz hasło, wybierz szyfrowanie Wygeneruj, aby wygenerować kod QR dla sieci Wi-Fi
 3. Kamere sieciowa może zeskanować kod QR aby połączyć się do tej sieci.

  Uwaga:

  • Funkcja musi być obsługiwana przez kamerę.
  • Szczegóły należy sprawdzić w instrukcji kamery.

Dekodowanie sprzętowe

Dekodowanie sprzętowe może zapewnić wyższą wydajność dekodowania i/lub mniejsze wykorzystanie CPU podczas wyświetlania HD w podglądzie na żywo oraz w odtwarzaniu.

Aby aktywować Preferowane Dekodowanie Sprzętowe należy przestawić w pozycję .

Uwagi:

Wybierz region

Tu można wybrać region, w którym zlokalizowane jest urządzenie. Kliknij Region i wybierz kraj z odpowieniego kontynentu.

Napisz do nas

W celu wysłania uwag do działu wsparcia można wykorzystać funkcję Napisz do nas w zakładce Info. Wysłanie email wymaga programu klienta poczty na urządzeniu mobilnym.