Podgląd na żywo


Uruchomienie podglądu na żywo

Kroki:
 1. W trybie podglądu na żywo, kliknij aby wyświetlić listę dodanych urządzeń. Kliknij na ikonę urządzenia, żeby rozwinąć listę kanałów i wybrać kanał do wyświetlania.
  Opis ikon w menu lista kanałów.
 2. Ikona Opis
  / Ikona urządzenia.
  Ikona kamery.
  Wybierz kamerę lub urządzenie do podglądu na żywo.
  Powróć do ekranu podglądu na żywo.
  Dodaj często używane kamery do 'ulubionych'.
  Ikona 'ulubione'.
 3. Kliknij rozpoczęcie podglądu, aby wyświetlić podgląd na żywo wybranych kamer. W poglądzie na żywo w podziałach można zamieniać miejscami okna podglądu poprzez przeciąganie.
  Opis ikon w oknie podgląd na żywo
 4. Ikona Opis
  Otwórz okno z listą kamer.
  1/4/9/16 okien - wybór podziału.
  Wybierz kamerę lub urządzenie do podglądu na żywo.
  Zrób zdjęcie wybranego kanału będącego w podglądzie na żywo.
  Nagrywaj wybrany kanał będący w podglądzie na żywo.
  Otwiera panel sterowania PTZ.
  Otwiera panel zarządzania jakością wyświetlanego obrazu.
  Wyłącza podląd wszystkich kanałów.
  Kontrola audio.
  Interkom - audio dwukierunkowe.
  Otwiera panel sterowania wyjściami alarmowymi.
  Zoom cyfrowy.

Zatrzymanie podglądu na żywo

Podczas wyświetlania na żywo można kliknąć , aby wyłączyć wszystkie kanały.
Można też wyłączyć wyświetlanie wybranych kamer przeprowadzając następujące operacje.

Kroki:
 1. Kliknij i przytrzymaj okno podglądu na żywo.
 2. Przeciągnij okno w górę, pojawi się ikona na górze.
 3. Przeciągnij okno na , aż zmieni się na , zwolnij przycisk.

Sterowanie PTZ

Podczas wyświetlania na żywo kliknij , aby aktywować panel sterowania PTZ.

Ikona Opis
Zaczyna / kończy automatyczne skanowanie.
Kontrola zbliżenia: Zoom+ / Zoom-
Kontrola ostrości: Ostrość+ / Ostrość-
Kontrola przesłony: Przesłona+ / Przesłona-
Ustawianie, usuwanie i wywoływanie presetów.

W trybie sterowania PTZ można uzystać sterowanie dotykowe poprzez przesuwanie prawo/lewo , góra/dół. Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom.

Ustawianie / wywołanie presetu

Kroki:
 1. W trybie sterowania PTZ ustaw żądane pole widzenia kamery.
 2. Kliknij następnie wpisz numer pod jakim ma zostać zapamiętany preset z zakresu (1~256).
 3. Kliknij Ustaw , aby zapamiętać ustawioną pozycję kamery pod podanym numerem. Zaprogramowane pozycje presetowe można wywoływać poprzez wpisanie numeru i kliknięcie Wywołaj

Jakość obrazu

Kliknij , aby otworzyć panel ustawień jakości wideo odpowiedniej do wydajności urządzenia i łącza. Dostępne są 3 przyciski. Maks przełącza na najwyższą jakość obrazu, tzn. przełącza transmisję na strumień główny. Płynność przełącza podgląd na strumień pomocniczy. Tryb Ustaw otwiera okno konfiguracji, w którym można ustawić własne parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd. przy czym dokonana zostaje zmiana parametrów kompresji w zdalnym urządzeniu (rejestratorze, kamerze IP).
Uwaga: Zdalna zmiana ustawień jest przesyłana do urządzenia (rejestrator, kamera IP), a zatem ma wpływ na jakość nagrywania oraz podglądu.

Własne ustawienia jakości wideo

Kroki:
 1. Kliknij Ustaw , aby otworzyć panel ustawień własnych jakości wideo (kompresji).
 2. Ustaw zdalnie parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.

Przełączanie wyjść alarmowych

Program może sterować wyjściami alarmowymi urządzeń, które zostały dodane.

Kroki:
 1. Przesuń pasek, aby uzyskać dostęp do ukrytych ikon.
 2. Kliknij , aby otworzyć panel sterowania wyjściami.
 3. Wybierz wyjście alarmowe i kliknij , ustawiając jako , aby aktywować.

Cyfrowy Zoom

W trybie podglądu na żywo możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.

Kroki:
 1. Kliknij Wybrane okno zostanie wyświetlone.
 2. Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Praca w trybie pełnoekranowym

Podczas wyświetlania na żywo można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy.