Nowe funkcje

Eksport konfiguracji

Wsparcie dla eksportu konfiguracji urządzeń przez wygenerowanie kodu QR, zapis zdjęcia kodu QR w smartfonie.

Wsparcie dla importu konfiguracji urządzeń przez skanowanie kodu QR, pobranego z albumu smartfonie.


Ustawienia zdalne

Po dodaniu można konfigurować urządzenia. Dostępne parametry: informacje podstawowe, ustawienia czasu, zmiana hasła, harmonogram nagrywania, aktywacja alarmów zwykłych i inteligentnych.


Zdalne sterowanie menu

Funkcja wirtualnego pilota, która pozwala na zdalne sterowanie menu rejestratora (np. przełączanie kamer na monitorze).


Prędkość odtwarzania

Dodane prędkości zdalnego odtwarzania: 1/16X, 1/8X, 8X and 16X, obok już istniejących: 1/4X, 1/2X, 1X, 2X lub 4X. Można wybrać według potrzeb.


Wsparcie dla kamer specjalnych

Obsługiwane kamery termiczne i przekazywane przez nie parametry: np. wyświetlanie temperatury.