Zarządzanie alarmami


W menu zarządzanie alarmami można aktywować powiadamiania o alarmach, zarządzać informacjami o alarmach i sprawdzić nagrania powiązane z alarmami.

Powiadomienie alarmowe

Kroki:
  1. Kliknij Ustaw powiadamiania alarmowe, aby wejść w panel the ustawień powiadamień alarmowych.
  2. Wybierz urządzenie i przełącz w tryb umożliwiający otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzenia.

Informacje o alarmach

Kroki:
  1. W panelu zarządzania alarmami można zobaczyć informacje o odbieranych alarmach.
  2. Można wybrać daną pozycję i przytrzymać, aby aktywować okno usuwania. Kliknij Usuń , aby usunąć element z listy.
  3. Aby usunąć wszystkie informacje o alarmach należy kliknąć .

Powiązanie alarmów

Kroki:
  1. W panelu zarządzania alarmami, można wybrać element z listy i kliknąć .
  2. W oknie dialogowym, wybrać Podgląd na żywo lub Odtwarzanie, aby oglądać na żywo lub nagrania z kamery na której pojawił się alarm detekcji ruchu, utraty obrazu, sabotażu obrazu, przekroczenia linii, wtargnięcia w obszar lub inny alarm obsługiwany przez kamerę.