Zarządzanie urządzeniami


Dodawanie urządzenia

W menu zarządzania urządzeniami, kliknij

 • Alias: Pole do wpisania nazwy urządzenia do wyświetlania na liście.
 • Tryb rejestracji: Wybów trybu połączenia poprzez: InternecDDNS, IP/domenę lub tzw.IP Server. Następnie konfiguruj odpowiednie ustawienia dodawanego urządzenia.
  InternecDDNS: Dla trybu rejestracji przez serwer DDNS producenta należy wpisać adres serwera hiddns.com oraz domenę zarejestrowaną dla urządzenia na serwerze.
  IP/Domain: Można uzyskać dostęp do urządzenia bezpośrednio przez stały adres IP lub nazwę domenową. Należy wpisać adres IP lub domenę oraz podać port urządzenia (8000 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
  IP Server: Można uzyskać dostęp do urządzenia przez tzw. IP Server. Należy wpisać adres IP Server oraz identyfikator będący nazwą urządzenia lub nr seryjny urządzenia.
 • Nazwa użytk.: Wpisz nazwę logowania użytkownika do urządzenia (admin dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
 • Hasło: Wpisz hasło do urządzenia.
 • Ilość kanałów: Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, jeżeli połącznie jest poprawne, ilość aktywnych kanałów zostaje automatycznie odczytana z urządzenia.
 • Edycja urządzenia

  Kroki:
  1. W menu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i kliknąć, aby wyświetlić jego parametry.
  2. Kliknij , aby wejść w edycję. Można zmienić ustawienia urządzenia według potrzeb. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

  Usuwanie urządzeń

  W panelu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i przytrzymać dłużej, aż ukaże się komunikat usuwania. Kliknij Potwierdź w celu usunięcia urządzenia z listy.