Nowe funkcje

Format kodowania wideo

Wsparcie dla kodowania H.264 i H.264+


Połączenie P2P

Wsparcie dla tych urządzeń, które obsługują połączenie typu P2P. Połączenie P2P nie wymaga publicznego adresu IP w lokalizacji urządzenia.


Nowy wygląd

Nowy wygląd z poprawioną funkcjonalnością obsługi.


Podziały okien

Podziały na 1, 4, 9, 16-okien w podglądzie na żywo. Jednoczesne wyświetlania do 16 kanałów na żywo.

Podziały na 1, 4-okien w odtwarzaniu na żywo. Jednoczesne odtwarzanie do 4 kanałów.


Uproszony wybór jakości podglądu.

Uproszony wybór jakości: Maksymalna, płynna oraz ustawienia własne. Przełączanie między maksymalna i płynna nie zmienie ustawień kodowania rejestratora i kamer IP.


Prędkość odtwarzania

Prędkość odtwarzania zdalnego może być ustawiona na 1/4X, 1/2X, 1X, 2X lub 4X. Można wybrać według potrzeb.


Ustawienia sekwencji okien

W poglądzie na żywo w podziałach można zamieniać miejscami okna podglądu poprzez przeciąganie.


Optymalizacja ustawień Wi-Fi

Program nie zapamiętuje ustawień WiFi,aby uniknąć problemów bezpieczeństwa.