Galeria zdjęć i nagrań


Galeria zdjęć i nagrań umożliwia przeglądanie i zarządzanie lokalnymi plikami, które zostały zapisane w trakcie podglądu na żywo lub w trakcie odtwarzania. Zdjęcia oraz nagrania są zapisane w katalogu i7-MVS na karcie SD.
Udostępnianie zdjęć i nagrań dla innych aplikacji.

Kroki:
  1. Kliknij i wybierz zdjęcie lub nagranie.
  2. Kliknij i wybierz aplikację.

W następujący sposób można usunąć pliki.

Kroki:
  1. Kliknij , a następnie zaznacz pliki do usunięcia.
  2. Kliknij , aby usunąć zaznaczone pliki. Lub kliknij , aby zrezygnować.

Zarządzanie zdjęciami

Kroki:
  1. Kliknij zdjęcie, żeby wyświetliło się na pełnym ekranie. Można usunąć zdjęcie przez kliknięcie , lub udostępnić innym aplikacjom przez kliknięcie .
  2. Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można powiększać fragment zdjęcia. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie. W powiększeniu można przeciągać zdjęcie.

Zarządzanie nagraniami

Kroki:
  1. Kliknij nagranie, żeby wyświetliło się na pełnym ekranie. Można usunąć plik nagrania przez kliknięcie , lub udostępnić innym aplikacjom przez kliknięcie.
  2. Kliknij , aby odtwarzać.
Ikona Opis
Zrób zdjęcie klatki odtwarzanego nagrania.
Zatrzymaj odtwarzanie.
Kontrola audio