Zdalne odtwarzanie


Rozpoczęcie odtwarzania

Kroki:
 1. W panelu odtwarzania kliknij , aby wyświetlić listę kamer.
 2. Wybierz kamerę lub kamery. Określ zakres wyszukiwania nagrań.
  Opis ikon w menu lista kamer.
 3. Ikona Opis
  Wybierz kanał lub urządzenie do odtwarzania.
  / Ikona urządzenia.
  Ikona kamery.
  Powrót do ekranu odtwarzania.
 4. Kliknij Odtwarzaj, aby rozpocząć.
 5. Można przesuwać się po diagramie zakresu nagrania, aby przejść do odtwarzania z innego czasu. W odtwarzaniu w podziałach można zamieniać miejscami okna poprzez przeciąganie.

  Opis ikon w menu odtwarzanie.

 6. Ikona Opis
  Zrzut zdjęcia z widoku odtwarzanego kanału.
  Utworzenie klipu w trakcie odtwarzanego kanału.
  Pauza w odtwarzaniu.
  Ustawienia szybkości odtwarzania
  Zatrzymanie odtwarzania.
  Kontrola audio.
  Zoom cyfrowy.

  Zakończenie odtwarzania

  Kliknij , aby zakończyć odtwarzanie.
  Można też zakończyć odtwarzanie w kolejnych krokach:

  Kroki:
  1. Klikąć i przytrzymać wyświetlane okno.
  2. Przeciągnąć okno w górę, aż pojawi się ikona na górze okna.
  3. Przeciągnąc ikonę , aż zmieni się na , następnie zwolnij przycisk.

  Cyfrowy Zoom

  W trybie odtwarzania możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
  Kliknij . Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

  Odtwarzenie pełnoekranowe

  Podczas odtwarzania można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy.