Program do automatycznej archiwizacji

Program do automatycznej archiwizacji nagrań z rejestratorów Internec IP oraz kamer Internec IP poprzez sieć. Remote Net Backup Software umożliwia automatyczne łączenie do urządzeń według określonych harmonogramów w celu skopiowania danych z rejestratora na komputer z uruchomionym programem Remote Net Backup.

Główne okno programu, w trakcie wykonywania zadań pobierania danych w trybie automatycznym.


Konfiguracja harmonogramu pobierania nagrań umożliwia tworzenie wielu planów pobierania nagrań, w ramach których można dodać wiele kanałów.


Wybór dysków, na których będą archiwizowane dane, w trybie nadpisywania lub do zapełnienia z opcją powiadomienia mailowego.


Możliwość wyszukiwania nagrań w archiwum według daty i czasu dla wybranych kanałów.


Tryb pobierania nagrań w trybie ręcznym umożliwia wybór zakresu czasowego oraz kanałów w celu pobrania nagrań i ich archiwizacji.


Do pobrania:

Pod poniższym linkiem znajduje się oprogramowanie: