Wyszukiwanie urządzeń INTERNEC serii i5-Y

Wyszukiwanie urządzeń INTERNEC serii i5-Y włączonych w lokalną sieć LAN. Umożliwia zmianę adresu IP, ustawienia parametrów obrazu i kodowania, zmianę hasła, ustawienie czasu aktualizację oprogramowania, eksport i import ustawień. Dodatkowo program zawiera kalkulator zajętości dysku.
Ilustracja funkcji programu w wersji 1.

Ilustracja funkcji programu w wersji 2.


Do pobrania:

Pod poniższym linkiem znajduje się oprogramowanie (wersja 1):

Pod poniższym linkiem znajduje się oprogramowanie (wersja 2):