i7-VMS PL wersja 2.7.1.51
Pakiet oprogramowania na PCPakiet oprogramowania i7-VMS zawiera programy do pracy zdalnej z urządzeniami IP Internec. W skład pakietu wchodzą:

klient sieciowy - Client

serwer zapisu - Storage Server

serwer strumieniowy - Stream Media Server

Oprogramowanie i7-VMS klient jest dostępne w j. polskim oraz angielskim.

Oprogramowanie i7-VMS klient to wydajna i funkcjonalna platforma dla systemów monitoringu wideo w oparciu o kamery HD- IP , HD-TVI oraz kamery analogowe. Sprawdza się zarówno lokalnie jak i w pracy zdalnej (obsługa dwustrumieniowości). Umożliwia połączenie się (w tym podgląd, odtwarzanie, konfiguracja, obsługa alarmów) z:
 

kamer IP serii i7-Cxx,

kamer PTZ i7-Pxx (w tym sterowanie 3D)

rejestratorów sprzętowych sieciowych serii i7-Nxx,

rejestratorów hybrydowych serii i7-Hxx,

rejestratorów TVI serii i7-Txx,

rejestratorów analogowychserii i7-Dxx,

serwera zapisu - PC Storage Server z pakietu i7-VMS
serwer strumieniowy - Stream Media Server
 
Ograniczenia:

do 256 urządzeń na liście

do 1024 kanałów

do 64 kanałów w podglądzie na żywo

do 4 monitorów w podglądzie na żywo

do 16 kanałów odtwarzania synchronicznego

konta dla 50 użytkowników


Aktualna wersja: i7-VMS v2.7.1.51 , główne zmiany względem i7-VMS v2.7.1.4 :

drobne poprawki w działaniu programu

Aktualna wersja: i7-VMS v2.7.1.4 , główne zmiany względem i7-VMS v2.6.1.50 :

Obsługuje zmiany jakie zostały wprowadzone dla platformy i7-Guard. Wymagana instalacja programu w tej wersji jeżeli ma być obsługiwane urządzenie przez P2P.

przy nowym połączeniu do urządzenia P2P z włączonym szyfrowaniem program i7-VMS wyświetla prośbę o podania kodu weryfikacyjnego (=hasła szyfrowania) przy próbie wyświetlania obrazu - poprzednia wersja pokazywała komunikat o błędzie, a hasło trzeba było ustawić w parametrach kanału w zakładce import

możliwość ustawienia na stałe dla danego kanału wideo domyśnej obsługi odtwarzania strumienia pomocniczego w parametrach kanału w zakładce import - poprzednia wersja po każdym uruchomieniu przywracała domyślny strumień główny dla odtwarzania

w przypadku aktualizacji z wersji niższej zalecane jest odistalowanie starszej wersji przed zainstalowaniem v.2.7.1.4; aby przenieść konfigurację ze starszej wersji, należy najpierw wyeksportować plik konfiguracyjny (menu: System -> Eksportuj konfigurację programu), a następnie zaimportować do nowo zainstalowanego programu i7-VMS (menu: System -> Importuj konfigurację programu).

Wersja i7-VMS v2.6.1.50 , główne zmiany względem i7-VMS v2.5.1.50 :

Wsparcie dla platformy i7-Guard. Aktualizacja panelu dodawania urządzeń P2P – nowy typ urządzeń: ‘Urządzenia i7-Guard’. Dodana obsługa usługi DDNS na serwerze i7-Guard . W panelu dodawania urządzeń nowy tryb dodawania: ‘Domena i7 Guard’. Jednocześnie dla zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowany został tryb dodawania urządzeń dla starszej wersji serwera usługi Internec DDNS.

Aktualna wersja: i7-VMS v2.5.1.50 , główne zmiany względem i7-VMSv2 2.02.03.50 :

zwiększona wydajność w podglądzie i odtwarzaniu dzięki wsparciu dla dekodowania sprzętowego

nowy ulepszony panel odtwarzania zdalnego: wyszukiwanie nagrań przez przeciągnięcie kamery

funkcja odtwarzania inteligentnego oraz wyszukiwania nagrań według zdarzeń zintegrowana z głównym panelem odtwarzania

nowe prędkości odtwarzania do x16 osiągalne po włączenia funkcji ekstrakcji klatek kluczowych

wsparcie nowych, zaawansowanych funkcji urządzeń w zakresie konfiguracji zdalnej (np. funkcje VCA)

obsługa funkcji statystycznych kamer IP (zliczanie, liczenie osób, tablice rejestracyjne, mapa cieplna)

generowanie kodu QR dla urządzenia (kod QR można wykorzystać w dodawaniu urządzenia na aplikacji mobilnej)

nowa opcja ‘paski narzędzi’ w konfiguracji systemu umożliwia dostosowania ikon szybkiego dostępu (np. PTZ, cyfrowy zoom, zrób zdjęcie itp.)

rozszerzona funkcja reakcji na zdarzenie alarmowe: możliwość wyświetlania kamery alarmującej lub dowolnej innej kamery tzw. powiązanej w wyskakującym oknie

możliwość scalania plików wideo (przy pobieraniu nagrań według daty), użyteczna funkcja gdy pobierane jest pofragmentowane nagranie z detekcji ruchu

ustawianie czasu odtwarzania przed-zdarzeniem dla odtwarzania zdarzeń (wcześniej był domyślny czas 5s)

Informacje o wersji i7-VMS v2.02.03.50. Podstawowe ulepszenia względem i7-VMS 1.03:

do i7-VMSv2 można zaimportować ustawienia z programu i7-VMS

program zachowuje kompatybilność ze starszymi urządzeniami

nowe i ulepszone funkcje wyszukiwania nagrań

odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów

wsparcie najnowszych urządzeń (np.seria i7-T, i7-N26 ) w zakresie konfiguracji zdalnej

wsparcie konfiguracji do najnowszych funkcji urządzeń (np. funkcje inteligentne)

definiowanie własnych widoków w podglądzie i odtwarzaniu

wizualizacja oraz możliwość ukrycia wizualizacji funkcji analizy obrazu dla podglądu i odtwarzania

czytelne wyświetlanie stanu urządzeń IP (pasmo sieciowe, dysk, ) oraz ich kanałów urządzenia (sygnał, nagrywanie)

nowy panel oraz szablony dla łatwiejszego programowania harmonogramów nagrywania

nowy panel zarządzania zdarzeniami alarmowymi z urządzeń

nowy panel do szczegółowego przeglądania dzienników zdarzeń

Ekrany i7-VMS PL Client - podgląd na żywo, odtwarzania, konfiguracja zdalna.
Do pobrania:

Pod poniższym linkiem znajduje się karta katalogowa w języku angielskim:

Link do oprogramowania w wersji 2.7.1.51 (Windows)

Link do oprogramowania w wersji 2.7.1.4 (Windows)

Link do oprogramowania w wersji 2.6.1.50 (Windows)

Link do oprogramowania w wersji V2.0.0.5 build20190422 (MacOS)

<