Oprogramowanie iVMS, NVR Server

Uwaga: Oprogramowanie zostało zastąpione pakietem i7-VMS.

Wszystkie modele kamer IP Internec wspierane są przez oprogramowanie opisane w tym okumencie. Aplikacje iVMS oraz NVR server tworzą zaawansowany pakiet oprogramowania do budowy systemu w oparciu o kamery oraz wideoserwery IP Internec.

iVMS:


Praca on-line:

Obsługa do 250 urządzeń IP
Podgląd w czasie rzeczywistym do 64 kamer IP pełnoekranowo i w podziałach

Wyświetlanie obrazu na jednym lub dwóch monitorach w rozdzielczości HD

Obsługa dwustrumieniowości urządzeń IP

Sterowanie PTZ

Dwukierunkowa komunikacja audio

Kontrola parametrów obrazu: jasność kontrast
Tworzenie zrzutów obrazu do plików


Zapis:

Współpraca z profesjonalnym serwerem zapisu NVR

Możliwość ustawienia zapisu lokalnego ciągłego lub alarmowego w oparciu o harmonogram

Możliwość uruchomienia i wyłączenia zapisu ręcznie w trybie podglądu na żywoArchiwum nagrań:

Obsługa odtwarzania nagrań zapisanych lokalnie

Obsługa odtwarzania nagrań zapisanych na serwerze NVR

Przeszukiwanie nagrań z kamer w oparciu o kalendarz

Wyświetlanie dostępnych nagrań w postaci diagramu

Odtwarzanie nagrań, przyśpieszanie, zwalnianie, powiększanie, tryb poklatkowy

Szybka archiwizacja dowolnego fragmentu nagrań

Tworzenie zrzutów obrazu do plików


Zdarzenia:

Bieżący log systemowy

Akwizycja zdarzeń systemowych

Wyszukiwanie oraz przegląd zdarzeń systemowych

Wyszukiwanie oraz przegląd zdarzeń w urządzeniach IP

Automatyczna archiwizacja zdarzeń systemowychZarządzanie urządzeniami sieciowymi:

Wyszukiwanie urządzeń w sieci IP

Zmiana ustawień wszystkich parametrów urządzeń IP

Automatyczna synchronizacja czasu

Podgląd stanu urządzenia sieciowego IP

Zarządzenie wieloma serwerami NVR

Mapa elektroniczna:

Tworzenie mapy interaktywnej tzw. E-mapy

Podgląd obrazu z kamer na E-mapie

Wyświetlanie zdarzeń alarmowych z urządzeń IP na E-mapie

Kontrola dostępu do wprowadzania zmian parametrów urządzeń IP

Użytkownicy:

Możliwość utworzenia wielu użytkowników o definiowalnych uprawnieniach

Kontrola oraz nadawanie praw dostępu do funkcji programu

Inne:

Intuicyjna obsługa w oparciu o powszechnie przyjęte ikony

Praca z urządzeniami w sieci lokalnej lub przez internet

Automatyczny start aplikacji z systemem

Opcjonalne automatyczne logowanie wybranego użytkownika

Tryb pracy nadzorujący obecność urządzeń IP w systemie

Tryb pracy umożliwiający automatyczne odbieranie informacji alarmowych z urządzeń IP


Serwer zapisu NVR:

Zapis strumieni danych wideo i audio z urządzeń IP

Obsługa do 32 urządzeń IP

Zapis odbywa się w sposób automatyczny na podstawie harmonogramu czasowego

Zapis może odbywać się w trybie ciągłym bądź z detekcji ruchu

Detekcja ruchu nie obciąża serwera, ponieważ odbywa się w urządzeniach IP

Parametry detekcji ruchu – czułość i strefy detekcji są indywidualnie ustawiane dla każdego

urządzenia IP z poziomu aplikacji Client Software

Obsługa wielu dysków twardych

Możliwość łączenia dysków w grupy

Przypisywanie urządzeń IP do różnych grup dysków pozwala na wydłużenie czasu archiwizacji
  wybranych kamer


Obsługa lokalna lub zdalna

Dostęp do konfiguracji serwera NVR z poziomu aplikacji Client Software

Odtwarzanie nagrań odbywa się z poziomu aplikacji Client Software

Automatyczny start z systemem

Funkcja automatycznego odtwarzania bazy danych po awarii