Kalkulator zajętości dysków dla kamer IP

Do obliczeń należy przyjąć: kamera 4CIF, 25kl./s - 1Mb/s - 1,5Mb/s ; kamera 4CIF PTZ, 25kl./s - 2Mb/s-4Mb/s ; kamera HD720, 25kl./s - 3Mb/s-4Mb/s; kamera UXGA 12kl./s - 2Mb/s-4Mb/s

Do pobrania:

Kalkulator zajętości dysku: