Wyszukiwanie kamer INTERNEC serii i5-C

Wyszukiwanie kamer INTERNEC serii i5-C włączonych w lokalną sieć LAN. Umożliwia zmianę adresu IP oraz zmianę oprogramowania firmware.


Do pobrania:

Pod poniższym linkiem znajduje się oprogramowanie: