Program SADP - wyszukiwarka urządzeń IP w sieci lokalnej

Wyszukuje urządzenia INTERNEC serii i7-C, i7-P, i7-N, i7-H, i7-T, i7-D włączonych w lokalną sieć LAN, dla urządzeń zarówno z adresacją z danej sieci oraz adresacją spoza danej podsieci. Umożliwia aktywację, zmianę adresów IP, przywrócenie hasła administratora urządzenia. Pozwala na zmianę adresu IP, którą należy potwierdzić hasłem administratora. Od wersji SADP V2.2.3.5 program umożliwia aktywację urządzeń. Do działania SADP konieczna jest instalacja programu WinPcap. Pakiet zawiera oba programy. Funkcje programu SADP są również zawarte w pakiecie i7-VMS v2 (w zakładce wyszukiwanie urządzeń).


Do pobrania:

Pod poniższym linkiem znajduje się oprogramowanie: